AKTUALNOŚCI

10 grudnia 2018 Lokal nr 5 Zamkowa 4. Zaproszenie do naboru wniosków na najem lokalu użytkowego.
10 grudnia 2018 Opolskie Wiadomości Regionalne. Nowy numer.
10 grudnia 2018 Jarmark Bożonarodzeniowy. 14-16.12. 2018 r.

GALERIA

1 2 3 4 5

Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013