AKTUALNOŚCI

30 sierpnia 2019 Lokal nr 2 RIP ul. Opolska 46B Zaproszenie do naboru wniosków. Szczegóły zawiera link do strony.

GALERIA

1 2 3 4 5

Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013