AKTUALNOŚCI

22 marzec 2017 ZOSTAW 1% W OPOLSKIEM. Wykaz organizacji pożytku publicznego w województwie opolskim uprawnionych do przekazania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2016.

GALERIA

1 2 3 4 5

Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013