AKTUALNOŚCI

24 październik 2016 Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Informacja o szkoleniu.
18 październik 2016 Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Informacja o dyżurze specjalisty.

GALERIA

1 2 3 4 5

Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013