AKTUALNOŚCI

24 sierpień 2016 Spotkania informacyjne. Informacja o wydarzeniach.
24 sierpień 2016 Nabór wniosków na lokal nr 5 RIP Zamkowa 4. Zaproszenie do składania wniosków o najem lokalu użytkowego w RIP przy ul. Zamkowej 4 w Strzelcach Opolskich.

GALERIA

1 2 3 4 5

Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013